Een nieuwe laadpas toevoegen

Om een nieuwe laadpas toe te voegen, heb je eerst en vooral de pas zelf nodig.

Ik heb nog geen laadpas.

Als je nog geen laadpas hebt, voer dan deze stappen uit:

 

 1. Navigeer naar het tabblad ‘Beheer’ (Administration).
 2. Klik links in de navigatiebalk op ‘Aanvragen’ (Requests).
 3. Klik rechtsboven op de knop ‘Nieuwe aanvraag’ (New request).
 4. Er verschijnt een pop-upvenster. Klik op ‘Nieuwe laadpas aanvragen’ (Request a charge card).
 5. Het platform zal het adres van je organisatie invullen. Je kunt dit wijzigen door het selectievakje ‘Standaardadres’ (Default address) uit te schakelen.
 6. Geef op hoeveel laadpassen je wilt bestellen.
 7. Klik tot slot op ‘Opslaan’ (Save).
 8. Je kunt de status van je verzoek in het overzicht volgen.

 

Ik heb één laadpas of meerdere laadpassen in mijn bezit.

Als je al een laadpas hebt, voer dan deze stappen uit:

 

 1. Navigeer naar het tabblad ‘Beheer’ (Administration).
 2. Klik links in de navigatiebalk op ‘Kaarten’ (Cards).
 3. Klik rechtsboven op ‘Nieuwe laadpas’ (New charge card).
 4. Er verschijnt een pop-upvenster. Vul het nummer van de laadpas in. Dat nummer is vermeld op de voorzijde van de kaart en begint met BE-BCA. Voeg een beschrijving toe voor deze laadpas. Bijvoorbeeld: de naam van de hoofdgebruiker van de laadpas.
 5. Kies nu of deze laadpas voor publiek laden mag worden gebruikt.

  Deze laadpas kan voor publiek laden worden gebruikt (selectievakje is ingeschakeld):
  de typen abonnementen en tarieven worden weergegeven. Kies het meest geschikte type abonnement.

  Deze laadpas kan niet voor publiek laden worden gebruikt (laat het selectievakje uitgeschakeld):

  ga naar stap 6.
 6. Voeg nu de laadpas toe aan een organisatie. Zoek de organisatie in de lijst en klik erop. Klik daarna op ‘Volgende’ (Next).
 7. Geef nu de gebruikersgegevens voor deze laadpas op. Als de gebruiker al bestaat, is die persoon in de vervolgkeuzelijst vermeld. Anders voeg je een nieuwe gebruiker toe.
 8. Bekijk nu het overzicht van alle beslissingen die je hebt genomen. Als alles juist is, klik je op ‘Opslaan’ (Save) en ben je klaar.