Aanvraag voor een publieke laadpaal indienen

Kan ik een aanvraag voor een publiek laadpunt indienen bij mijn gemeente of stad?

Dat verschilt per gemeente/stad. Niet alle gemeenten of steden hebben al een beleid opgesteld om hun inwoners te ondersteunen om voor hun elektrisch voertuig toegang te krijgen tot laadinfrastructuur. Er zijn wel een aantal gangbare regels die veel gemeenten en steden hanteren.

Dit zijn de voorwaarden voor de aanvraag van een laadpaal:

  • Je kunt een verzoek tot het plaatsen van een laadpaal indienen wanneer je in bezit bent van een elektrisch voertuig.
  • Je aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als je zelf geen mogelijkheid hebt om een laadpaal op je eigen terrein te plaatsen.
  • De aanvraag voor de plaatsing van een laadpaal moet betrekking hebben op een vrij toegankelijke publieke ruimte; ruimten die belemmerd worden door poorten, slagbomen, hekken en vergelijkbare belemmeringen worden uitgesloten.
  • De gemeente of stad is eigenaar van de grond en daarom ook altijd de eindbeslisser over de locatie van een laadpaal.
  • Voor een elektrisch voertuig kan slechts eenmaal een laadpaal worden aangevraagd, ongeacht of het voertuig in eigendom of bezit overgaat op een andere eigenaar.
  • De bestuurder heeft geen exclusieve rechten op het gebruik van een publieke laadpaal.
  • Sommige gemeenten of steden bieden ook andere mogelijkheden voor het indienen van een aanvraag voor een publieke laadpaal. Vraag dit na bij je gemeente of stad.
  • Blink werkt samen met Stad Antwerpen voor het plaatsen van publieke laadpaal.